فرش کاشی‌زاده

پرقدمت‌ترین تولیدکننده فرش تمام ابریشم قم (135 سال تجربه)

ما از گذشته‌های دور با شما بوده‌ایم …

اصالتی ماندگار

کیفیتی بی‌همتا

ظرافتی بی‌نظیر