فرش کاشی‌زاده

فرش ابریشم قم، فرشی به قدمت

فرش کاشی‎زاده

 

“شناسنامه فنی فرش به کد یکتا ……………..     در تاریخ ……….. به نام جناب آقای ………… صادر گردید.”

مشخصات فنی فرش
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
carpet-1920-22-02-3

همراه گرامی؛ در صورت نیاز به هرگونه مشاوره مجموعه فرش کاشی‌زاده 24 ساعته در خدمت شماست. راه‌های ارتباطی زیر را می‌توانید استفاده نمایید.

Tel:09123536170

025377777

email:kazem.kashyzadeh@gmail.com